25 Noviembre. Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres

Beste urte batez, Emakumeen Aurkako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Eguna aldarrikatzen dogu. Beste urte batez, miloika emakume indarkeria (bai fisikoa, psikologikoa, sexuala, ekonomikoa eta baita sinbolikoa ere) egoeren menpe aurkitzen dira emakume izateagaitik bakarrik.

Gure bizitza arruntan present dirauen heteropatriarkatuak, bere eskutik doan kapitalismo brutalenarekin bat, emakumeak eskuragarri dagozan baliabideen esku-hartze, kontrol eta kudeaketarekiko ezabantaila egoera batean jartzen dauz. Baliabide hauek ez dira ekonomikoak soilik, baita pertsonalak eta sozialak ere, errealitatearen esparru guztietan agertzen diralarik. Emakumeak independentziarekin, benetako askatasunarekin eta autonomi osoarekin loturiko ekintzetan zailtasunak aurkitzen jarraitzen dabez soldata baxuagoak, prekarietate tasa handiagoak, enpleguan denboraltasun handiagoa, bere gorputzaren gaineko kontrola eta askatasun sexualaren eza, esparru pribatura mugatzen edo baztertzen dauazan familia tradizionalaren normatibitatea eta abar dirala eta.

Askatasun ezarik argienetako bat ehundaka emakumeen erahilketak dira, beren gorputzen edota sexualitatearen inguruan erabakitzeko eskubidea dabela sinisten daben zenbait gizonen esku. 2003tik aurrera 600 bat emakume beren bikoteak ziran edo izandako gizonen esku erahiliak izan dira, jendarteak onartutako egoera izanik, “arruntasuna”tik at dagoan kolektibo bezala ikusten dauazalarik. Beste ehundaka mila edozein motatako indarkeri psikologikoaren biktima dira, euren nortasunaren garapen integral eta askea galerazten daualarik; baita indarkeri sexualarena ere, ez bakarrik emakumearen gorputz kosifikatuaren gaineko eskubideak dauazala sinesten dabenak existitzea baimentzen baizik eta euren gorputzen garapen aske eta naturalizatua ukatuz, heteronorma eta tradiziora lotzen ez dan inolako sexualitate jarrera modu lizun, antinatural eta mespretxagarri batean epaitzen dalarik; ekonomikoa, enplegu duin baterako sarbidean diskriminatuak izaten jarraitzen dabelarik, lan baldintza txarrenak daukaten enpleguen gehienak dauzkatelarik eta ez eskertutako ezta baloratutako lana egiten dabelarik; eta abar.

Gaur egungo krisialdiak patriarkatu bortitzenera atzera eramaten gauz, non emakumeak murrizketa eta erreformak dirala eta bereziki zigortuak izango diran, non gastu publikoan emango diran murrizketak Estatuaren erantzunkizunak izan beharko lirateken ehundaka lanez arduratu beharko dira, esker onik eta dohain, noski. Zainketa krisiaren eta migrazioen feminizazioaren arteko erlazioak giza dramak sortzen dauz bai beren jatorrizko herrialdeetan (giza eta sozial kapitalaren galera) bai harrera herrialdeetan ere, non emakume hauek baldintza ekonomiko miserableetara baztertuak izaten diran, euren askatasun eta autonomia arrisku larrian jarriz. Patriarkatuaren eta kapitalismoaren artean ematen dan itun kriminalak sortzen dauan indarkeri estrukturalak inmigranteak diran emakumeen inguruetan (bai jatorrizkoetan bai harrerazkoetan) ematen diran eta bereziki bortitzak diran efektuak agerian jartzen dauz.

Ezinezkoa da Giza Eskubideez ezta benetako demokraziaz ere hitzegitea munduko poblaziaoren erdia emakumeak izateagaitik soilik psoibleak diran modu guztietan diskriminatuak badira. Ez da inoiz benetazko askatasunik egongo bidegabekeri hau gainditzen ez badogu eta denon lana da, jendartearen parte izanik, diskriminazio hauek salatzea.

 

Beste emakumerik ez indarkeri heteropatriarkalaren biktima!

 

Justizia eta Giza Eskubide aldarrikapena dan honen alde egiten daben kolektibo eta persona guztiei urteetako lana, esfortzu eta borroka eskertu nahi deutsegu eta A25a dala eta deitutako topaketa, ekintza eta manifestazioetan parte hartzera animatzen zituztegu.Otro año más, reivindicamos el Día Internacional contra la Violencia contra las mujeres. Otro año más, millones de mujeres se ven sometidas a situaciones de violencia (física, psicológica, sexual, económica y simbólica) por el simple hecho de ser mujeres.

El heteropatriarcado sigue estando presente en nuestra vida cotidiana que, junto con el capitalismo más brutal que siempre va de su mano, hace que las mujeres de todo el mundo se encuentren en una situación de desventaja en cuanto al acceso, control y capacidad de gestión de los recursos disponibles. Recursos que no son sólo económicos, sino personales y sociales, que se manifiestan en todos los ámbitos de la realidad. Las mujeres siguen encontrando dificultades para una independencia, libertad real y plena autonomía debido a menores sueldos, mayores tasas de precariedad, mayor temporalidad en el empleo, ausencia de control sobre su cuerpo y carencia de libertad sexual, normatividad del modelo de familia tradicional que las relega u obliga a encargarse del ámbito privado…

Una de las faltas de libertad más evidente es el asesinato de cientos de mujeres a manos de algunos hombres que creen tener derecho a decidir sobre sus vidas o sexualidad. Alrededor de 600 mujeres han sido asesinadas desde 2003 a manos de los hombres que eran o habían sido sus parejas, siendo una situación permitida por la sociedad, que las sigue considerando como a un colectivo separado de la “normalidad”. Otras cientos de miles son víctimas de todo tipo de violencia psicológica, que incapacita el desarrollo integral y libre de su personalidad; de violencia sexual, mediante la que no sólo se permite que haya quien crea tener derecho sobre el cuerpo cosificado de las mujeres, sino que les impide un desarrollo libre y naturalizado de sus cuerpos, siendo considerado impúdico, antinatural y deleznable cualquier ejercicio de la sexualidad no ajustado a la heteronorma y tradición; económica, por la que siguen siendo discriminadas a la hora de acceder al empleo digno, ocupando la mayor parte de los empleos con peores condiciones laborales y desarrollando un trabajo en el ámbito privado no reconocido ni valorado; etc.

La crisis actual nos retrotrae al patriarcado más extremo, donde las mujeres son y serán especialmente castigadas por los recortes y reformas, donde los recortes en gasto público harán que tengan que encargarse, gratis y sin reconocimiento, por supuesto, de cientos de tareas que deberían ser responsabilidad del Estado. La relación de la crisis de los cuidados con la feminización de las migraciones, genera dramas humanos tanto en sus países de origen (pérdida de capital humano y social), como en los países de acogida, donde estas mujeres son relegadas a condiciones económicas miserables, que afectan seriamente su libertad y autonomía. La violencia estructural que genera la alianza criminal del patriarcado con el capitalismo deja en evidencia los efectos especialmente perversos que esta tiene sobre los entornos (en origen y en destino) de las mujeres inmigrantes.

No es posible hablar de Derechos Humanos, ni de auténtica democracia, cuando la mitad de la población mundial es discriminada de todas las formas posibles por el simple hecho de ser mujeres. No habrá auténtica libertad mientras no superemos esta injusticia y es labor de todas y todos, como parte de la sociedad, denunciar estas discriminaciones.

 

¡Ni una sola mujer más víctima de la violencia heteropatriarcal!

 

Damos las gracias por los años de trabajo, esfuerzo y lucha a todos los colectivos y personas que luchan por esta reivindicación de Justicia y Derechos Humanos y os invitamos a participar en todas la concentraciones, actos y manifestaciones que se realicen con motivo del 25N.

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s