Nota de prensa sobre el abastecimiento de agua contaminada con lindano a Barakaldo y Sestao

Larriminez eta ernegazioz Barakaldo nahiz Sestaoko biztanleei honako hau jakinarazi nahi diegu: 2012ko abuztuaren 1etik, Barakaldoko Alkatetzaren aginduz, berriro Oiola urtegiko ura jasotzen hasi gara.

<

p style=”text-align: justify;”>Lindanez (HCH) kutsaturiko urtegia.

Urtegi horretako ura (Artiba eta Nocedal urtegietakoa bezala) Basatxuko estaziotik igarotzen da, bertan ur guztiak nahasten dira, gure iturrietara ailegatzeko.

Aipatutako estazioa Barakaldon dago eta urez hornitzen ditu Barakaldo eta Sestaoko udalerriak. Beraz, Sestaok ere arazo berari heldu behar dio, Barakaldoko Udal gobernuaren zentzugabekeriak eragin arren. Begi-bistakoa da Udal Gobernuak ez dituela sestaoarren interesak babestuko, Barakaldoko herritarrenak baztertzen baititu.

Queremos desde aquí levantar una voz de alarma y avisar a las poblaciones de Barakaldo y Sestao, que desde el 1 de agosto del 2.012 por Decreto de la Alcaldía de Barakaldo se ha reanudado la explotación del pantano de Oiola.

Pantano contaminado con lindano (HCH).

El agua de este pantano pasa por la estación de Basatxu al igual que el pantano de Artiba y Nocedal, mezclando sus aguas y poniéndola en nuestros grifos.

Esta estación está en Barakaldo y sirve agua a los municipios de Barakaldo y de Sestao, lo que le deriva un problema a Sestao, generado por la sinrazón del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Barakaldo. Es evidente que este Gobierno Municipal no va a mirar por la población de Sestao si no lo hace por la de su municipio.

Orain hauteskunde kanpaina hastear dago, eta alderdi politiko guztiek zin egingo digute arazo oro konponduko digutela, hori bai, “gure botoaren truke”.

Elkarte horiei guztiei, alderdi guztiei zera esan nahi diegu: Ez da nahikoa entzun, edota gure aldarrikapenak sostengatzearekin, hori eskertzen badiegu ere. Gehiago eskatzen diegu:

Gutako bakoitzak zera eskatzen du:

• Ez dezatela gure osasunarekin jokatu. Ezta gure familia edota auzokideenarekin ere. Ezta beraien afiliatu, laguntzaile edo boto-emaileenarekin ere.

• Oiola urtegia hornitze saretik atera dezatela lehenbailehen, gainerako urekin nahastu ez dadin, kutsadura sorburu guztiak aurkitu eta indargabetu arte.

• Gune hori albora dezatela ur edangarria eskuratzeko, herritarrok pairatu dezakegun kaltea arriskutsuegia delako, eta ez gaudelako horrelako gehiegikeriarik jasateko prest.

Dealdi hori berori gure herriko Udalaren agintean dagoen alderdiari egiten diogu: PSE-EEri

Eta gure Alkatea den Tontxu Rodriguez jaunari:

• Aitzakiarik ez jartzeko esan nahi diogu, ez dezala bere burua zuritu esanez Osasunak erabaki duela urtegira konektatzea, gezurra da eta. Udalak du urtegira konektatu edo deskonektatzeko ahalmena; eta zuk, Alkate jauna, Dekretuz erabiltzeko agindua eman duzu, Udalbatzaren adostasunari uko eginez.

“Ederto erakutsi duzue demokrazia eta partaidetza sustatzen dituzuela ”

Non dago PSE-EEk agintaldi honetarako atondu gura zuen Herritarron Partaidetzarako Legea?

• Ez ezazue esan urtegira konektatu ezean jabetza eskubidea galduko dela, deskonexioa baita modu bakarra herritarron osasun eskubidea bermatzeko. Hori ez litzateke gertatuko, hori ez da sekula gertatu.

• Ez ezazue esan aurreztu behar dela, Patzuergoko ura oso garestia dela. Izan ere, barakaldarrok berdina ordaintzen dugu gure fakturetan, lindanoaren eraginpean gauden arren.

Aurreztu itzazue ospakizun hutsalak, inaugurazioak eta hamaiketakoak, edo are hobeto, murriztu itzazue zuen gehiegizko soldatak, eta galdetu biztanleoi ea pozoitutako ura edaten segitu nahi dugun. Ur kutsatua, zikina, kalitaterik gabekoa, egunen batean ezbehar ugari sor dezakeena.

Zergatik arazoa?:

1.Ez delako kontuan hartzen HCHa (lindanea) , aldizka urtegian azaltzen dena, gai kutsagarri iraunkor eta bioakumulatiboa dela; hau da, ez dago dosi txikirik, gantzetan pilatzen baita. Hori dela eta, Europako Ur Araudi Markoak dio 2015erako guztiz desagertu behar dela, eta oraintxe horri begirako ekintza plan bat beharko litzatekeela.

Bitartean, ezin da biztanleriaren ongizatea kolokan jarri. Ezin dira pestizidetarako kopuruak zehaztu, eta esan muga horien azpitik gaudela. Zeren eta Europako Araudiak berak ezarritako mugak azaleko uretarako, askoz txikiagoak baitira. Ezin esan, Osasunak egin bezala, arriskua txikia dela arrisku azterketa egin delako, eta ur azterketak astero egiten direla biota (arrainak, karramarroak, eta abar) eta lindanoa gordetzen duten sedimentuak aztertu barik daudenean.

Are gozoagoa da kafea, hondoko azukreari eraginez gero.

2. Oiola urtegia ez delako ezinbestekoa Barakaldo eta Sestao urez hornitzeko, sarera konektaturik egon ez den bitartean, ez delako hornitze arazorik igarri. Horrela aitortu du Eusko Jaurlaritzako Herri Osasunerako zuzendaria den Merche Estébanezek, urrian gauzatu zuten biltzar batean: “HCHa (lindanea) minbizi eragilea da, hortaz, beharrezko neurriak hartu behar dira. Nahiz eta lindane adierazlea apala izan, ez da nulua. Gure erkidegoan beste hornitze sare batzuk dauzkagu, eta premiazkoa dugu zuhur izan eta beharrezkoak ez diren arriskuak saihestea.”

3. HCHak eragindako kutsadura konpondutzat jotzen delako, gai iraunkorra bada ere. Alarma sistema ontzat jo dute (emari-neurgailu batek adierazten du ea emaria espero baino handiagoa den). Hau ondorioztatu dute: Gai kutsakorra agertzen dela euriarekin batera.

Protokolo horrek ez du balio segurtasun neurri gisa, ez baitago argi euria, emarien handitzea eta HCHaren (aldagai egonkorra) agerpenaren arteko lotura. Auzian esku hartzen duten zenbait administraziok egindako neurketen arabera, euririk gabeko sasoietan ere igoera nabarmenak daude (ikusi taula).

4. Barakaldoko Udalak ez dituelako Udalbatzaren akordioak bete (Udalbatza 6/2012 2012ko martxoaren 29an egina 50/6/7 saioari dagokiona). Udalbatzak mozioa onartu zuen gehiengo soilez: ALDEKO 12 BOZKA. Talde hauetako ordezkariek emandakoak: EAJ/PNVk (7) eta PPk (5); eta 8 kontra SOCIALISTAS VASCOS/EUSKO SOZIALISTAK taldeak emandakoak. Honako puntu hauek adostu zituzten:

• Herritarroi jaramonik egin gabe erabakirik ez hartzea

• Gure osasun zein gure familien osasunarekin ez jokatzea dirua aurrezteko.

• Herritarroi galdetzea arrisku hori gure gain hartu nahi dugun.

• Interesaturik dauden eragile guztiekin jarraipen batzorde bat osatzea (Argalarioko zelda eraikitzeko egin zen moduan): Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumoa, Ura –Eusko Ur Agentzia-, Ur Patzuergoa, IHOBE (ingurumen kudeaketarako elkarte publikoa), Udal ordezkariak, auzo elkarteak, ekologistak eta parte hartu nahi lukeen edozein talde. Halaber, batzordearen osaketa ahalik eta lasterren (hilabete pasa baino lehen) gauzatzeko galdegiten dugu.

• Aurretiaz aurkeztutako idazki eta helegite guztiei erantzutea.

• Oiola urtegia hornitze sarera ez konektatzea, harik eta ustezko kutsadura iturburu oro desagertzen den arte; hain zuzen ere, inongo kutsadura arriskurik ez dagoela guztiz ziurtatu are.

Horrek guztiak kalte egiten die Sestao zein Barakaldoko Udalei inolako beharrik gabe, zeren eta gure eta senitartekoen osasuna arriskuan jartzeaz gain, deskonexio hutsarekin arazo guztiak ekidingo baikenituzke.

Iragarri nahi dugu

Auzoz auzoko kanpaina bati ekin diogula: Pozoitutako Oiolatik deskonektatzeko sinadura bilketa egiten ari gara. Era berean, banakako salaketak aurkezten ari gara Udal eta Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoaren aurrean, ur hornitzearen erantzule zuzenak izanik zerbitzua eskasten ari direlako; nahiz eta berdina kobratzen diguten.

Horregatik Patzuergoari gogorarazi gura diogu erabiltzaileak garela, ez kudeatzaileak. Hori dela kausa, ezin gaituzte behartu gure gain hartu nahi ez dugun arrisku bat hartzera. Gainera, berdina kobratzen digute horren truke.

Herritarrei esaten diegu amore ez emateko.

Sinadura bilketan parte hartzeko.

Aurkezteko kexak Udalean eta Patzuergoan.

Protesta gisa ikur beltz bat leihoetan jartzeko.

Udalbatzaren martxoaren 29ko akordioak betearazteko, pozoiturik dagoen Oiola urtegitik deskonektatzeko, gure ezinegona plazaratzeko, agintean daudenek gure kezkak kontuan hartzeko eta deskonexiorako konponbidea emateko:

OIOLAKO URTEGIA – URTEGI KUTSATUA

DESKONEXIOA ORAIN.


Ahora empieza la campaña electoral, y todas las formaciones políticas nos prometerán, ya lo están haciendo, el mejor hacer y las soluciones a todos nuestros problemas, “tan solo a cambio de nuestro voto”.

Hacemos un llamamiento público a todas estas formaciones, a todos los partidos, para decirles:
Que no solo basta con que nos escuchen, con que apoyen nuestras reivindicaciones en el reclamo de soluciones, cosa que agradecemos, pero les pedimos algo más.

Cada un@ de nosotr@s les pedimos que:

• No permitan que jueguen con mi salud y la de mi familia ni con las de todas y todos los habitantes de nuestros municipios, con la de sus afiliados, simpatizantes y votantes.

• Exijan y hagan realidad la inmediata desconexión del Pantano de Oiola de la red de abastecimiento, para que no se mezcle con las demás aguas hasta que se encuentren y eliminen todos los focos potencialmente contaminantes.

• Se declare este punto como no apto para la captación de agua para la producción de consumo humano, por exponernos a cada un@ de nosotr@s y a nuestras familias a un riesgo que no estamos dispuest@s a correr.

Este mismo llamamiento se lo hacemos especialmente al partido que ostenta el Gobierno Municipal en nuestro Pueblo el PSE-EE.
Y a nuestro Alcalde el Sr. Tontxu Rodriguez:

• Le decimos que no ponga disculpas, no se escude diciendo que Sanidad es quien manda conectar el pantano, porque esto es mentira. Es el ayuntamiento quien tiene la potestad para conectar o desconectar este pantano y ha sido usted señor Alcalde quien por Decreto ha dado la orden de conectarlo, incumpliendo los acuerdos del Pleno Municipal

“DANDO TODA UNA LECCIÓN DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN”

¿Dónde esta el espíritu de la Ley de Participación Ciudadana que preparaban desde el PSE-EE para esta legislatura que se acaba?

• No nos diga, que si no se conecta al pantano el Ayuntamiento pierde los derechos de concesión del mismo, porque esta desconexión sería para asegurar el derecho a la salud de los y las que vivimos en Barakaldo, por lo que esto no ocurriría. Nunca en la historia de la CAP ha ocurrido.

• No nos diga que hay que ahorrar, que sale muy cara el agua del Consorcio, cuando los y las barakaldesas pagamos lo mismo en nuestros recibos mientras somos los que nos exponemos a este contaminante.
Ahorren ustedes en saraos, inauguraciones y canapés, o mejor aun, bájense los sueldos millonarios y pregúntennos a la población si queremos seguir bebiendo y utilizando un agua envenenada, el agua de un pantano que es una bomba de relojería y que si lo seguimos utilizando nos acabará dando un gran disgusto que luego lamentarán.

La situación del problema viene dada:

1º- Porque no se está teniendo en cuenta que el HCH, elemento detectado periódicamente en el embalse de Oiola, es un contaminante persistente y bioacumulativo, por lo que no hay dosis pequeñas que valgan, ya que estas se acumulan en la grasa, por esta razón la Normativa Marco del agua Europea marca que tiene que desaparecer por completo para el 2.015 y ahora mismo tendría que haber un plan de acción para conseguirlo.
Mientras tanto no se nos puede exponer a la población a este peligro, no se puede plantear como se está haciendo los límites para pesticidas y decir que estamos por debajo, cuando estos son muy superiores a los establecidos por la propia Normativa Marco para los persistentes en las aguas superficiales. No se puede decir, como hace Sanidad, que el peligro es pequeño por que se ha hecho un análisis de riesgo y que se están haciendo análisis semanales del agua, cuando no se está midiendo la biota (peces, cangrejos, etc. La cadena alimenticia) ni los sedimentos del pantano donde se deposita el lindano.
Si el azúcar está en la taza cuando revolvemos se endulza más el café.

2º- Porque la utilización de agua del pantano de Oiola para abastecer a la población de Barakaldo y Sestao, no es imprescindible, ya que mientras no ha estado conectado a la red, no han existido problemas de abastecimiento, como reconoce la propia directora de Salud Pública del Gobierno Vasco Mercedes Estébanez en el acta de la reunión de la mesa de crisis de octubre de 2.010, donde afirmaba “El HCH (lindane) es una sustancia cancerígena, por lo que se deben extremar las precauciones. Aunque el registro sea muy bajo, no es nulo. Existen en nuestra comunidad otros suministros alternativos y se impone la necesidad de ser muy prudentes y evitar riesgos innecesarios”.

3º- Porque se da por solucionado el peligro de la contaminación por HCH, elemento persistente, solucionando el sistema de alarma que consiste en un caudalímetro que avisa cuando se supera un caudal determinado, llegando a la conclusión de que el contaminante aparece con las lluvias.

Este protocolo no sirve como medida de seguridad dado que no está clara la relación entre lluvias, aumento de caudales y la aparición del HCH, elemento persistente, y ya que según las propias mediciones que manejan las diferentes administraciones implicadas, hay picos importantes de subida sin periodos de lluvias como se puede apreciar en la tabla.

4º- Porque el Ayuntamiento de Barakaldo incumple los acuerdos del Pleno Nº 6/2012 celebrado el día 29 de marzo del 2.012 en lo que se refiere a la moción 50/6/7, el Ayuntamiento Pleno ACORDÓ, POR MAYORÍA SIMPLE, APROBAR LA MOCIÓN, de conformidad con el siguiente resultado: DOCE VOTOS A FAVOR de su aprobación, emitidos por los Sres. Corporativos de los grupos municipales EUZKO ALDERDI JELTZALEA/PARTIDO NACIONALISTA VASCO (7), y PARTIDO POPULAR DE BARAKALDO (5); y OCHO VOTOS EN CONTRA, emitidos por los representantes del grupo municipal SOCIALISTAS VASCOS/EUSKO SOZIALISTAK, con los siguientes puntos:

• Se deje de tomar medidas a espaldas de la ciudadanía.
• No se juegue con nuestra salud y la de nuestras familias para ahorrar dinero.
• Se pregunte a la ciudadanía si queremos asumir ese riesgo.
• Se constituya una comisión de seguimiento (como se hizo durante la construcción de la celda de Argalario) con todas las partes interesadas: Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, Ura –Agencia Vasca del Agua-, Consorcio de Aguas, IHOBE (sociedad pública de gestión ambiental), los representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, ecologistas, y cualquier asociación que pudiese estar interesada en participar y que la constitución de la misma se lleve a cabo en el menor tiempo posible, sin que se demore más de un mes.
• Se conteste a todos los escritos y alegaciones anteriormente presentadas.
• Se garantice la no conexión del Pantano de Oiola a la red de abastecimiento hasta que se dé la eliminación de cualquier foco potencialmente contaminante, para que haya plena seguridad de la no existencia de riesgo alguno de contaminación.”

Todo esto genera una situación innecesaria que repercute sobre nuestros municipios, de Barakaldo y Sestao, poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias, cuando con la desconexión esto se evitaría.

Queremos anunciar:
Que comenzamos una campaña de información, barrio por barrio, haremos una recogida de firmas exigiendo la desconexión del pantano envenenado de Oiola, así como la presentación de denuncias individuales tanto ante el Ayuntamiento como el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por su responsabilidad en el suministro de un agua que devalúa el servicio anterior por la falta de garantía y encima nos cobran lo mismo.

Por lo que le recordamos al Consorcio que somos sus usuarios y no sus administrados, que no puede exponernos a un riesgo que no queremos correr y encima cobrarnos lo mismo que antes por ello.

Llamamos tambien a toda la población a no resignarse.

A participar en la recogida de firmas.

A realizar las quejas, que aquí presentamos, en el Ayuntamiento y el Consorcio.

Llamamos a poner una bandera negra en la ventana.

Para exigir el cumplimiento de los acuerdos del pleno del 29 de marzo, para exigir la desconexión del pantano envenenado de Oiola, para hacer visible el descontento y que quienes nos gobiernen tengan en cuenta nuestras preocupaciones y aporten las soluciones para la desconexión.

PANTANO DE OIOLA – PANTANO CONTAMINADO
DESCONEXIÓN YA

Esta entrada fue publicada en Asambleas locales, Colectivos, Ecologismo. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s