Manifestación 16M: Por un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria

Gune plataformatik euskal jendartea deitzen dugu martxoaren 16an Bilboko kaleetan zehar ibiliko den manifestazioan parte har dezan. Manifestazioa Jesusen Bihotzatik abiatuko da arratsaldeko 17:30ean.

Datuok eta errealitateak adierazten digute murrizketen bidez egin politikak ez zaizkigula krisialditik ateratzen ari, aitzitik, urte luzez borrokatuz lortu ditugun eskubideak deuseztatu nahi dituzte.

Hego Euskal Herri osoan erregistratu den langabezia 230.878 pertsonetakoa da. Marka historiko berri honek islatzen du bizi dugun unearen larritasuna. Bereziki kezkagarria da, langabetuen %47,5ak, hots, bi langabetuetatik batek inolako saririk ez jasotzea.

Erakundeek erabaki dute gizarte-gastuak murriztu behar direla, horren harira, gizarte-zerbitzu publikoetara zuzendu aurrekontuak urritu dituzte. Osasungintzara, hezkuntzara, etxebizitzetara, ingurumenera, lankidetzara, etab… zuzendu aurrekontuak murriztu dituzte, baita gizarte-laguntzak eskuratzeko betekizunak eta gizarte-laguntzen munta ere.

Gizarte-laguntzak jasotzen dituztenak kriminalizatzen dituzte, langabetuak errudun bihurtzen dituzte, gizartea osatzen duten alderdi handiei oinarrizko zerbitzuak ukatzen zaizkie, adibidez, osasungintzarako, etxebizitzetarako, helikatzeko dagozkien eskubideak; honez gain, irizten diote elkartasuna oparoaldietarako gorde behar dela.

Desde la plataforma Gune hacemos un llamamiento a la sociedad vasca a participar en la manifestación que el día 16 de marzo recorrerá las calles de Bilbo. Manifestación que saldrá desde el Sagrado Corazón a las 17:30.

Los datos y la realidad han demostrado que las políticas de recortes no nos están sacando de la crisis, más bien todo lo contrario, lo que se quiere lograr es aniquilar los derechos conseguidos tras largos años de lucha.

El paro registrado en el conjunto de Hego Euskal Herria, se sitúa en 230,878 personas, una nueva marca histórica que refleja la gravedad del momento que atravesamos. Resulta especialmente preocupante, que un 47,5% de las personas en paro, es decir, una de cada dos personas desempleadas no reciba ningún tipo de prestación.

Las instituciones han decidido reducir el gasto social disminuyendo los presupuestos destinados a los servicios sociales públicos. Han recortado los presupuestos destinados a sanidad, educación,vivienda, medio ambiente, cooperación,…etc, y han endurecido los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y rebajado su cuantía.

Se criminaliza a quienes perciben las diferentes prestaciones, se culpabiliza a las personas desempleadas y se niega a amplios sectores de la sociedad, derechos sociales básicos como la sanidad, vivienda, educación, alimentación, además de considerar que la solidaridad es sólo para tiempos de bonanza.

Egoera honetatik irteteko dagoen bide bakarra eredu ekonomiko eta sozial berria sortzea da. Euskal Herrian badugu horretarako aukera, eta hala ere, geure bideari ekin baino, Madrileko aginduen “derrigorrezkotasunean” babesten dira, ezer ez dadin alda. Honela:

 • Lan baldintzei eta soldatei eraso diete.
 • Lan sistema, pentsio sistema eta negoziazio kolektiboa erreformatu dute kapitalaren onuran.
 • Gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasuna sustatzen dituzten politikak ez diztuzte ezertan lehenetsi.
 • Langabezia egoeren estaldura urritu dute.
 • Batik bat, etorkinei, emakumeei,… eragiten dieten baztertze eta pobrezia guneak edo poltsak nabarmenki hazten ari dira.
 • Menpekotasun legearen garapena eten da.
 • Zerbitzu publikoak eraso dituzte, batez ere, hezkuntza eta osasungintza.
 • Aurrekontuak murriztu dira, publikoa 2005. urteko mailetara eamanez.
 • Oro har, murrizpen politika ezartzen ari dira, zeinak oinarrizko eskubide eta askatasunekin zerikusia duten orori eragiten dion (justizira heltzea, abortu legea, etxegabetzeak,…).
 • Bankari, militargintzaren negozio makabroari eta mega-azpiegiturei ematen diete dirua oraindik ere.

Bestalde, zerga-bilketaren zama osoa herritarroi egokitzen zaigu. Zerga-politika mesede egiten die errenta handiei eta kapitaleko errentei, eta zerga-iruzurra egitea uzten dute oraindik orain.

Hego Euskal Herrian, Europako atzekaldean gaude zerga-bilketari dagokionez, batik bat, kapitaleko errentei, enpresen irabaziei eta ondasun handiei hartzen zaien zerga-arduragabetasunarengatik eraginda. Honez gain, honi gehitu beharko genizkioke urtero Foru Ogasunek zerga-iruzurra dela-eta (gehiena errenta handiek eta enpresek egiten dute) biltzen ez duten milaka milioak.

Hitz batez, egungo politikek, bidegabeak izateaz gain, ez gaituzte krisialditik aterako; horrexegatik errotik aldatu behar ditugu, interes neoliberalekin soilik bat datozen lehentasun politikoak. Xede horretan, argi dakigu zein den egin beharko litzatekeen bidea:

 • Ezartzen ari diren eta gizarte-porrotara garamatzaten murrizpenak eta politikak arbuiatu behar dira.
 • Hego Euskal Herriko erakunde guztiei eskatuko diegu ez ditzaten erabil Rajoyk ezarri nahi dizkigun murrizpenak: osasungintzan, hezkuntzan, 37 ordu eta erdiak.
 • Aukera berdintasunaren politikak, laneko eta norberaren bizitza uztartzeko politika eraginkorrak diseinatu behar dira. Ekoizteko eta etxeko lanaren banaketa.
 • Gure administrazioei eskatuko diegu erabat alda ditzatela darabiltzaten politikak: gizartelaguntzetan, osasungintzan, hezkuntzan, euskararen normalkuntzan, lankidetzan,… ezarri murrizpenak indargabetu.
 • Murrizte politikak baztertu eta gizarte-gastuen partidak areagotu, Europarekin gizarte-babesean bat egiteko.
 • Gizarte-zerbitzu publikoen sare unibertsala eta aurrekontu publikoen kontura, menpeko pertsona guztien estaldura bermatu behar dira.
 • Langabetuen babes ekonomikoa bermatu behar da.
 • Bizitza duinerako eskubidea bermatu behar da.
 • Zerga-politika bidezkoa eta progresiboa, azken hamarkadetan onartu diren erreformetan atzera eginez eta aberastasunaren banaketa zuzenari lagunduz. Hots, zerga-iruzurraren aurkako benetako borroka egin behar da.
 • Alferrikako gizarte-gastua baztertzearen aldeko hautua: gastu militarra, AHT, erraustegia, fracking,…
 • Kalitateko enplegua sortu, zerbitzu publikoen eta inbertsio publikoaren defentsa biztanleriaren premiak ase daitezen.
 • Gure herriko sektore estrategikoen defentsa, adibidez, lehen sektorea eta garraioa, biek gizartearen zerbitzura egon behar dute.
 • Gizarte-eragileek eta sindikatuek, eskubidez, benetan parte hartu behar dute politika publikoen zehaztapenean eta ebaluazioan.
 • Bertako lan eta gizarte-politiken diseinuan eta inplementazioan aurrera egin, hots, aurrera egin behar da aberastasunaren banaketan eta ekoizpen eta etxeko lanean oinarritutako lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruaren lorpenean.

La única manera de salir de esta situación es construir un nuevo modelo económico y social. En Euskal Herria tenemos oportunidad para ello y, sin embargo, en vez de recorrer un camino propio, se escudan en la “obligatoriedad” de los mandatos de Madrid para que nada cambie. Así:

 • Se han atacado las condiciones laborales y los salarios.
 • Se ha reformado el sistema laboral, el sistema de pensiones y la negociación colectiva a favor del capital.
 • No se le da ninguna prioridad a las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
 • Se ha reducido la cobertura de las situaciones de desempleo.
 • Se está dando un crecimiento de importante de bolsas de exclusión y pobreza, que afectan especialmente a las personas inmigrantes, mujeres..
 • Se ha dejado en suspenso el desarrollo de la ley de dependencia.
 • Se han atacado servicios públicos; especialmente la educación y la sanidad.
 • Se han reducido los presupuestos, haciendo retroceder lo público hasta niveles de 2005.
 • En general, se está imponiendo una política de recortes que afecta a todo aquello que tiene que ver con derechos y libertades fundamentales (acceso a la justicia, Ley del aborto, desahucios…)
 • Se sigue inyectando dinero a la banca, en el macabro negocio de la industria militar y las megainfraestructuras.

Por otro lado, todo el peso de la recaudación fiscal recae sobre las espaldas de las clases populares. La política de impuestos favorece a las rentas altas y de capital y se sigue permitiendo el fraude fiscal.

En Hego Euskal Herria estamos a la cola de Europa en cuanto a recaudación fiscal principalmente por la laxitud fiscal con la que se trata a las rentas del capital, beneficios empresariales y grandes fortunas.

Además habríamos de añadirle los miles de millones que anualmente las Haciendas Forales dejan de ingresar a causa del fraude fiscal que en su mayor parte cometen las rentas altas y las empresas.

En definitiva, las políticas que se están desarrollando, además de ser injustas no nos van a sacar de la crisis, por eso tenemos que cambiar de raíz las prioridades políticas que no responden sino a intereses neoliberales. Para ello tenemos claro el camino que habría que recorrer:

 • Rechazar los recortes y las políticas que se vienen aplicando, que nos llevan al desastre social.
 • Exigir a todas las instituciones de Hego Euskal Herria que no apliquen los recortes que Rajoy quiere imponer: en la sanidad, en la educación, las 37 horas y media.
 • Diseñar políticas de igualdad de oportunidades, políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal. Reparto del trabajo productivo y reproductivo.
 • Exigir a nuestras administraciones un giro radical de sus políticas: derogar los recortes aplicados en prestaciones sociales, en sanidad, educación, vivienda, normalización del euskara, servicios sociales, cooperación..
 • Abandono de las políticas de recortes e incremento de las partidas de gasto social para converger en protección social con Europa.
 • Red de servicios sociales públicos, universales y a cargo de los presupuestos públicos, garantizando la cobertura a todas las personas dependientes
 • Garantizar la protección económica de las personas desempleadas.
 • Garantizar el derecho a una vivienda digna.
 • Una política fiscal justa y progresiva, que dé marcha atrás en las reformas aprobadas en las últimas décadas, y que contribuya a un reparto más equitativo de la riqueza. Una verdadera lucha contra el fraude fiscal.
 • Apuesta por desterrar el gasto socialmente inútil: militar, TAV, incineradoras, fracking…
 • Creación de empleo de calidad, defensa de los servicios públicos e inversión pública para satisfacer las necesidades de la población.
 • Defensa de sectores estratégicos de este país como el primario y el transporte al servicio de la sociedad.
 • Derecho de participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y evaluación de las políticas públicas.
 • Ir avanzando en el diseño e implementación de unas políticas laborales y sociales propias, es decir, en la consecución de un marco vasco de relaciones laborales y protección social basado en el reparto de la riqueza y el trabajo productivo y reproductivo.

Esta entrada fue publicada en Acciones, Colectivos, Llamamientos, Movilizaciones y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s