Consenso de mínimos de la Asamblea Popular de Bizkaia

Demokraziak ezin du gutxi batzuen zerbitzura egon. Halabeharrez, herriaren zerbitzura egon behar du, hiritarren zerbitzura. Iraunkorra eta parte-hartzailea izan behar du. Alderdi politiko zein mugimendu sozialetara irekia egon behar du. Demokraziak benetako izan dadin, esparru politiko, zein ekonomiko eta sozialera hedatu behar du. Botere publikoetan eraldaketa sakonak exijitzen ditugu, baita era erantzulean, hiritarrak garen neurrian dagozkigun konpromiso indibidual zein kolektiboak gure gain hartzen ditugu ere, aldaketa posible izan dadin.

Mugimendu garai honetan zehar, eta Arriagako Plazan jarraiki jasotako proposamenen artean, gure aldarrikapenak azalduko ditugu, Bilboko Asanbladan identifikatu, landu eta onartu diren bi ekintza-ildoen inguruan.

1. Ardatza – Demokrazia eta Parte-hartzea

Bizi dugun sistema demokratikoa merkatuaren diktaduraren menpean dago; botere ekonomikoak botere politikoa babestu eta zuzentzen du. Demokraziak ezin du egon talde pribilegiatu baten zerbitzura, bere oinarriak boterea herriaren esku egotean eta “guztien onerako” aritzean dautza eta. Horregatik, esparru politikoetan, erakunde publikoetan herriaren borondatearen benetako ordezkaritza eragozten duten eskasia demokratikoak zuzentzea ezinbestekoa da.

Demokrazia afera publikoetan gizartearen parte-hartzea oinarri duen sistema da eta horretarako egiazko informazio eta komunikazio independenterako eskubidea bermatu behar da. Beharrezkoa da dauden tresnak erabili edota hobetzea eta beste berri batzuk sortzea. Honek jarduera politikoaren gaineko kontrolean eta guztion eskubideen gainean eragiten duten gai, neurri eta proposamenen gainean erabakiak hartzerakoan parte- hartze aktibo eta zuzena bermatzea du helburu.

1.1- Demokrazia parte-hartzailea

Sistemaren eboluzioa ezinbestekoa da, pertsonek politikaren eta erabaki-eskumenen gaineko kontrola era eraginkorrean edukitzea ahalbidetzen duten printzipioak berreskuratzea:

1. Politikak lokal zein nazioarteko elite ekonomikoen duen menpekotasuna deuseztatzea, baita klase politikoaren pribilegio guztiak ere.

2. Hiritarren afera-publikoetan parte-hartzeko eskubidea bermatzea, parte-hartze hau aktiboa, zuzena eta loteslea izan dadin dagozkion mekanismoak doituz, beren instituzioetako ordezkarien gaineko kontrol eraginkorrarekin.

3. Munduko herri guztiek euren etorkizunaren gainean erabakitzeko eskubidea aitortzea, baita estatu- eta ekonomia-ereduari dagokionez ere.

Eboluzio demokratikoa exijitzen dugu sistema politikoak botere ekonomikoarekiko autonomia berreskuratzea oinarri, erabaki-eskumena hiritarren parte-hartze zuzenerantz aurrera egin dezan. Afera-publikoetan jardueraren eta kudeaketaren gardentasuna eta ustelkeria politiko eta ekonomikoaren erauzpena eskatzen ditugu.

1.2. Hiritarren parte-hartzea

Beharrezkoa da demokrazia parte-hartzailea sustatzea herri-kontsulta lotesleak martxan jarriz eta hiritarren erabaki-eskumenekiko sarbidea erraztuz.

Demokrazia ordezkatzailea (hauteskundeak) zuzena (asanbladak) eta erdi-zuzena (herri- kontsulta eta erreferendumak) exijitzen ditugu. Erakundeen gaineko herriaren kontrola eraginkor egin behar da, bai haren gaineko informazio, difusio, parte-hartze eta jarduera politikoari dagokionez, baita gastu publikoari dagokionez ere. Lege-izapidetzea arindu eta legegintzarako herri-egitasmoa lotesle bihurtu behar da, baita erreferendumak ere, betiere oinarrizko eskubide edota giza-eskubideak urratzen ez dituzten kasuetan.

1.3. Eskubide politiko eta zibilak eta askatasun publikoak

Pertsona guztientzako askatasunak eta espazio publikoaren erabilpen eta disfrutea bermatzea beharrezkoa da. Gatazka eta problema sozialak ezin dira errugabetasun- presuntzioa eta hiritarren askatasunak urratzen dituzten legeen eta hauen erabilpena eragozten dutenen bidez konpondu. Segurtasunak ezin du oinarrizko eskubideen gainetik pasa. Justiziak hiritarren zerbitzura egon behar du bere independentzia eraginkorra bermatuz.

Oinarrizko eskubideak zapaltzen dituzten legeen indargabetzea eskatzen dugu, honako eskubide hauetatik hasita: legearen aurreko berdintasuna, adierazpen askatasuna, informazioa jasotzeko eskubidea, osotasun fisikorako eskubidea, biltze-, manifestazio- eta elkartze-eskubideak, joan-etorri askerako eta bizilekuz aldatzeko eskubidea, sinesmen askatasunerako eskubidea… Honek pertsonen askatasuna eta eskubideen jarduera aurreikusten dituzten araudi-multzoaren sorrerarekin batera aurrera egin behar du.

2. Ardatza: Gizarte-justizia. Eskubide sozialak, ekonomikoak eta kulturalak.

Egungo krisiak eredu kapitalista eta espekulatibo honen eta benetako eskubideen adierazpenen arteko dibergentzia ageriko egiten du.

Krisiak ustiaketa, espekulazioa eta bidegabekerian oinarritutako sistema osoaren erabateko porrota ikustarazten du.

Bidegabekerian oinarritutako menderapen-eredu baten porrotaren ostean, eta alternatibak egon daudelako, ezinbestekoa da denon artean sistema osoaren eraldaketaren alde borrokatzea.

2.1- Gizarte-ongizatearen kontrako legeen indargabetzea.

Babestu beharko lituzkeenak erasotzen dituen eredu sozioekonomikoa eraldatzea ezinbestekoa da. Honek honakoa esan nahi du: pertsonen eskubide sozialak urratzen dituen legerik ez onartzea.

Maila sozioekonomiko zein kulturalean gizarte-ongizatearen kontrako legeen indargabetzea exigitzen dugu, bestek beste, Pentsioen-erreforma Legea, Lan-erreforma Legea eta Negoziazio Kolektiboaren-erreforma.

2.2- Hiritar-eskubideak

Hiritar-eskubideak pertsona guztiei datxekie eta, beraz, instituzioek hauen gauzatze eraginkorra bermatu behar dute. Eskubide ekonomiko, sozialak, kulturalak eta berdintasunezkoak dira hauek, nazioarte-mailan aitortuak.

Pertsonen duintasunerako oinarrizko diren zerbitzu guztien ezkutuko zein ageriko pribatizazio-prozesu guztien debekua exijitzen dugu. Ezinbestekoa da etxebizitza, osasungintza, hezkuntza eta oinarrizko errenta unibertsala jasotzeko eskubideak bermatzea.

Sexu-baldintza, jatorri, aukera politiko edo erlijioso eta abarrez gaindi, pertsona guztien berdintasuna eskubide moduan aitortzea exijitzen dugu.

2.3- Sistema ekonomikoaren erregulazioa

Estatu demokratiko batek kalitatezko zerbitzu publikoak bermatu behar ditu, baita hauen bideragarritasuna ere, haren kudeaketarako estatuaren erantzukizunaren bidez, zerbitzu hauek finantzatzeko aukera bere gain hartuz, kutxa publikoei dirusarrera erregularrak bermatzen dizkion enpresen parke-publiko indartsu eta funtsatutako bat barne.

Kreditua gehienen interesen zerbitzura dagoen banku publiko eta sozialaren sorkuntzaren bidez bermatua izan dadila exijitzen du, banku pribatuen erreskatea era aktiboan eragotziz eta iraganeko erreskateetan mailegatutako dirua itzultzera behartuz. Hipoteka-legearen erreforma nahitaezkoa da ordainean emateko aukera sartzeko, hau da, zorra etxebizitza entregatuz kitatzeko aukera sartzeko, betiere lehenengo etxebizitzaren kasuan eta zorduna onustez aritu denean.

Lan-segurtasun eta egonkortasuna bermatu behar dira, baita maila pertsonalean ere, lan- errentak gizarte-ongizatearen eragile nagusia direlako eta kate-ekonomikoaren baitako gehienak bere gain hartzen dituelako.

Lanaren eta aberastasunaren banaketa exijitzen ditugu, lan-harremanen oinarriak hauexek izan daitezen. Zerga bidezko ekarpenak heinekotasun irizpideetatik abiatuta egingo dira, besteak beste, SICA V en deuseztapenaren bidez eta paradisu fiskalen erabileraren penalizazioaren bidez.

Pertsona guztiek behar adinako gutxiengo diru-sarrerak jasotzea eta bidegabeko diru- sarreren arkua deuseztatzea, aberastasunaren birbanaketa eraginkorra sustatzea ezinbestekoak dira.

2.4- Hezkuntza

Kalitatezko hezkuntza batek honako esan nahi du: hezkuntza zabala eta parte-hartzailea, hezkuntza-komunitatea, zentzurik zabalenean, aktiboki inplikatuta egotea ziurtatzenduena. Pentsaera kritiko eta autonomoaren garapena bermatuko duen osoko hezkuntza, gaitasun pertsonal eta sozialak era konkretu eta jarraian jorratuz, demokrazia parte- hartzaile bati dagozkion printzipioei men eginez.

Hezkuntza publiko, laiko, berdinkide, demokratikoa, kalitatezkoa eta merkatuaren interesetatik kanpo dagoenaren bermea exijitzen dugu. Hezkuntza-eragileen parte- hartzearekin hezkuntza-lege bat egitea oinarrizkoa da. Honen gaineko errespetu-akordio bat egotea beharrezkoa da, gobernu-mailako aldaketen gainetik.

2.5-Ingurugiroaren defentsa eta kontsumo erantzulea

Gehiago edukitzeak planetako baliabideak agortzen jarraitzea esan nahi du gizarte aberatsetan.

Ingurugiroaren defentsa ez da abstraktua, elikadura-subiranotasuna behar dugu, zentral nuklearren itxiera eta energia berriztagarrien erabilera, errepidezko garraioen eta kotxearen erabileraren murrizketa, ingurugiroa zaintzeko mugarrietako batzuk aipatzearren.

Interes pribatuaren onerako eta ingurugiroaren kalterako sektore publikotik egiten diren azpiegitura erraldoien geldiketa eta hauek berriro ere ez sustatzea exijitzen dugu, ez garapen-ereduaren gaineko eztabaida publiko, garden eta informatua egin arte behintzat.

Egungo produkzio-sistemaren aldaketa exijitzen dugu, planetaren baliabideak agortzen dituelako. Gure kontsumo-eredua ezin da munduko biztanleria osora hedatu. Eredu jasangarri, justu eta erantzule bat eskatzen dugu eta eredu honekin konprometitu egiten gara.

2.6- Herrialde pobretuekiko justizia eta elkartasuna

Herrialde pobretuekiko justiziak eta elkartasunak estatuen arteko harremanetan eta kapital pribatuaren gaineko kontrolean errozko aldaketak eskatzen dituzte.

Enpresa transnazionalak eta herrialde aberatsek kontrolatutako erakundeak, dela NDF, dela BM, dela MMA, irabaziak lortzeko herrialde pobretuekiko presio-politika egiten dituzte, urratzen dituzten giza-eskubideak kontutan hartu barik.

Gutxi batzuei irabazi erraldoiak ematen dien indarrean dagoen garapen-ereduaren aldaketa exijitu eta haren alde konprometitzen gara, produkzio-sistema munduko biztanle gehienen alde jartzeko.

Estatuak Kanpo Zorraren deuseztapenaren alde konpromisoa har dezala exijitzen dugu, baita enpresa trasnazional guztien gaineko kontrolean ere. Espekulazio hutsa sortzen duen nazioarteko finantza-transferentzietako bakoitzari zerga bat kobratzea beharrezkoa da (Tobin Tasa).

Hau abiapuntua baino ez da lanean hasi eta ardatz eta ekintza-ildoetako bakoitzean edukiak eta neurri konkretuak garatzeko. Lan kolektiboaren emaitza da eta Arriagan jasotako ekarpenetatik aterea. Mugimendu bizi eta dinamiko hau, eboluzionatu eta berregin egiten da, eztabaidatu eta eraiki egiten du, eta zure ekarpenak behar ditu hazten jarraitzeko.

Bizirik egoteak beste zeozer exijitzen duela pentsatzeko unea da, konpromisoa hartu eta parte-hartzeko unea da. Denok gara ezinbestekoak, baita zeu ere!

 

Descargar Gutxienezko Adostasuna Euskaraz

 

Descargar Consenso de Mínimos en Castellano

 

Download MinimumConsensus-English

La democracia no puede estar al servicio de unas pocas personas. Por definición, tiene que estar al servicio del pueblo, de la ciudadanía. Tiene que ser permanente y participativa. Debe estar abierta tanto a partidos políticos como a movimientos sociales. Para que la democracia sea real, se debe contener tanto al ámbito político, como al económico y al social. Exigimos transformaciones profundas a los poderes públicos al tiempo que asumimos responsablemente el compromiso, individual y colectivo, que nos corresponde como ciudadanía, para que sea posible el cambio.

Durante este tiempo de movimiento, y de las propuestas recopiladas continuadamente en la Plaza del Arriaga, exponemos nuestras primeras reivindicaciones, centradas en torno a dos líneas de acción que se han identificado, trabajado y aprobado en la Asamblea de Bilbao.

Eje 1: Democracia y Participación

El sistema democrático en el que vivimos está supeditado a la dictadura del mercado; el poder económico tutela y dirige al poder político. La democracia no puede estar al servicio de un grupo privilegiado, sino que se fundamenta en que el poder reside en el pueblo y debe trabajar para el “bien común”. Por ello, es imprescindible corregir los déficits democráticos que, en el marco político, impiden una representación real de la voluntad del pueblo en las instituciones públicas.

La democracia es un sistema político basado en la participación de la sociedad en los asuntos públicos y para ello se debe garantizar el derecho a la información veraz y a la comunicación independiente. Es necesario aprovechar y/o mejorar los instrumentos que ya existen e implementar otros nuevos para garantizar la participación activa y directa en el control de la actividad política y en la toma de decisiones en relación con aquellas materias, medidas y propuestas que afectan a los derechos de todas las personas.

1.1-Democracia participativa

Es imprescindible la evolución del sistema, una recuperación de los principios que hacen efectivo el control de la política y la toma de decisiones por parte de las personas para:

1. Eliminar la supeditación de la política a los intereses de las élites económicas, locales e internacionales, así como, todos los privilegios de la clase política.

2. Garantizar el derecho de la ciudadanía a la participación en los asuntos públicos, articulando mecanismos que permitan que ésta, sea activa, directa y vinculante, con un control efectivo de sus representantes en las instituciones.

3. Reconocer el derecho de todos los pueblos del mundo a decidir su propio futuro, incluido el modelo de estado y económico.

Exigimos que la evolución democrática pase porque el sistema político recupere su autonomía en relación con el poder económico y avance hacia formas de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Reclamamos la transparencia en la actividad y gestión de los asuntos públicos y la erradicación de la corrupción política y económica.

1.2- Participación ciudadana

Es necesario desarrollar la democracia participativa poniendo en marcha consultas vinculantes y facilitando el acceso a la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Exigimos una democracia representativa (elecciones) directa (asambleas) y semi-directa (consultas y referéndums). Hay que hacer efectivo el control del pueblo sobre las instituciones, tanto sobre su información, difusión, participación y actividad política, como sobre el gasto público. Se debe agilizar la tramitación legislativa y hacer la iniciativa legislativa popular vinculante, así como el referéndum, siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales y/o los derechos humanos.

1.3.- Derechos políticos y civiles y libertades públicas

Es necesario garantizar las libertades y el uso y disfrute del espacio público para todas las personas. Los conflictos y problemas sociales no pueden resolverse con leyes que vulneran la presunción de inocencia y las libertades de la ciudadanía e impiden su ejercicio. La seguridad no puede pasar por encima de los derechos fundamentales. La justicia debe estar al servicio de la ciudadanía garantizando su independencia efectiva.

Exigimos la derogación de leyes que conculcan derechos fundamentales como: la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la integridad física, el derecho de reunión, manifestación y asociación, el derecho de libre circulación y residencia, el derecho a la libertad de creencias…, en pro de la creación conjunta de normativas inclusivas que contemplen la libertad y el ejercicio de derechos de las personas.

Eje 2: Justicia social. Derechos sociales, económicos y culturales

La actual crisis está poniendo de manifiesto la divergencia de intereses entre este modelo capitalista especulativo y cualquier expresión de verdaderos derechos.

La crisis total del sistema escenifica el fracaso rotundo de un modelo de globalización basado en la explotación, la especulación y la injusticia.

Tras este fracaso de un modelo de dominación basado en la injusticia, y porque sí existen alternativas, es necesario que empujemos un cambio de todo el sistema.

2.1-Derogación de leyes antisociales

Es fundamental transformar un modelo socioeconómico que ataca a quienes tiene el deber de proteger. Eso significa aprobar leyes que no supongan una vulneración de los derechos sociales de las personas.

Exigimos la derogación de leyes de carácter antisocial a nivel socioeconómico y cultural como por ejemplo la Ley de Reforma de pensiones, Ley de Reforma Laboral y la reforma de la negociación colectiva.

2.2- Derechos de ciudadanía

Los derechos de ciudadanía son inherentes a todas las personas y, por lo tanto, las instituciones tienen la obligación de garantizar su ejercicio efectivo. Son derechos económicos, sociales, culturales y de igualdad, reconocidos a nivel internacional.

Exigimos la prohibición de procesos de privatización, sean estos encubiertos o no, en todos los servicios básicos para la dignidad de las personas. Es necesario garantizar el derecho a la vivienda, a la sanidad a la educación y a la renta básica universal.

Exigimos el reconocimiento de la igualdad como un derecho de todas las personas independientemente de su condición sexual, de su procedencia, de su adscripción política o religiosa, etc.

2.3- Regulación del sistema económico

Un estado democrático debe de garantizar unos servicios públicos de calidad, y su viabilidad, mediante la responsabilidad del estado en su gestión, teniendo a su cargo la posibilidad de financiar estos mismos servicios, e incluso haciendo un parque público fuerte y solvente de empresas que garantice unos ingresos regulares para las arcas públicas.

Exigimos que el crédito sea garantizado mediante la creación de una banca pública y social al servicio de los intereses de la mayoría, imposibilitando los rescates a la banca privada de manera activa y obligando a la devolución del dinero prestado en los rescates pasados.

Las rentas de trabajo, como motor principal del bienestar de la sociedad, y como agentes mayoritarios dentro de la cadena económica, deben de ver garantizadas la seguridad y la estabilidad tanto laboral, como personal.

Exigimos que el reparto del trabajo y de la riqueza, sea la base sobre la cual se sustenten las relaciones laborales. Las aportaciones en forma de tributo se realizarán en base a un criterio de proporcionalidad a través, por ejemplo, de la eliminación de las SICAV y a la penalización del uso de los paraísos fiscales.

Es necesario que todas las personas tengan unos ingresos mínimos suficientes y que se elimine la inmoral distancia en el arco de ingresos, desarrollando una redistribución de la riqueza efectiva.

2.4- Educación

Entendemos por una educación de calidad, una educación abierta y participativa, que asegure la implicación activa de la comunidad educativa en su sentido más amplio. Una educación integral que garantice el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, abordando las competencias de carácter personal y social de forma concreta y continua, para atender a aquellos principios que una democracia participativa requiera.

Exigimos la garantía de una educación pública, laica, equitativa, democrática de calidad, y al margen de los intereses del mercado. Consideramos fundamental la elaboración de una ley de educación en la que participen agentes educativos. Es necesario que exista un acuerdo de respeto a la misma, ajeno a los cambios gubernamentales.

2.5- Defensa del medio ambiente y consumo responsable

Tener más, en las sociedades ricas, significa seguir agotando el planeta de recursos.

La defensa del medio ambiente no es abstracta, necesitamos la soberanía alimentaria, el cierre de las centrales nucleares y el uso de las energías renovables, la reducción del transporte por carretera y el uso del coche por introducir algunos de los pilares de la conservación el medio ambiente.

Exigimos la paralización y no fomento de las grandes infraestructuras que se hacen desde el sector público, en beneficio de los intereses privados y en detrimento del medio ambiente, hasta que no se dé un debate público, transparente e informado sobre el modelo de desarrollo.

Exigimos un cambio del sistema productivo actual, porque agota los recursos del planeta. Nuestro modelo de consumo no es extensible a toda la población mundial. Reclamamos y nos comprometemos con un modelo sostenible, justo y responsable.

2.6- Justicia y solidaridad con los países empobrecidos

La justicia y solidaridad con los países empobrecidos necesita de cambios radicales en las relaciones entre los estados y del control del capital privado.

Las empresas transnacionales y las instituciones controladas por los países ricos, como el FMI, el BM o la OMC, realizan una política de presión a los países empobrecidos para conseguir beneficios, independientemente de los efectos de vulneración de los derechos humanos que provocan sobre ellos.

Exigimos y nos comprometemos con un cambio del actual modelo de desarrollo que da grandes beneficios a unas pocas personas, para poner el sistema productivo al servicio de la mayoría de la población mundial.

Exigimos que el Estado se comprometa con la abolición de la Deuda Externa, así como, con el control sobre todas las empresas transnacionales . Es necesario cobrar un impuesto por cada transferencia financiera internacional que sólo genere especulación (Tasa Tobin).

Este documeno es un punto de partida para comenzar a trabajar y desarrollar contenidos y medidas concretas en cada uno de estos ejes y líneas de acción que son el producto de un trabajo colectivo y que han salido de las aportaciones recogidas en el Arriaga. Este movimiento vivo y dinámico, evoluciona y se reformula, debate y construye, y necesita de tus aportaciones para seguir creciendo.

Es el momento de pensar que el hecho de estar vivo/a exige algo; es el momento de comprometerse y de participar. Todos y todas somos imprescindibles; ¡tú, también!

 

Descargar Gutxienezko Adostasuna Euskaraz

 

Descargar Consenso de Mínimos en Castellano

 

Download MinimumConsensus-English

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s